MENU UTAMA SISTEM NPQEL                   

 
 Free CSS Vertical Menu Designs at exploding-boy.com

Pilihan Mengikut Kategori


   MAKLUMAN SEMASA NPQEL


    Dokumen Untuk Temu Duga

      1. Surat Panggilan Temu Duga.
      2. LNPT 3 tahun berturut-turut disahkan.
      3. Borang Pengesahan Pengetua/Guru Besar/Ketua   
           Jabatan yang boleh dimuat turun daripada sistem
           dan dicetak WAJIB disahkan serta dicop, sekiranya
           tiada pengesahan pihak panel temu duga boleh
           menolak tawaran temu duga anda.
      4. Semua sijil asal yang berkenaan.
      5. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang telah
           dikemas kini.

  

Hak Cipta Terpelihara © 2010 - Institut Aminuddin Baki
Dibangun dan diselenggara oleh: MNI & SBB Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat, Pusat Pengurusan Teknologi
Kemaskini terakhir : 07  Jan  2016